گواهینامه ها

افتخارات و گواهی نامه ها

  • کسب درجه یک اعتباربخشی ملی در ارزیابی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سه دوره متوالی
  • کسب گواهینامه اجرای نظام هموویژلانس از سازمان انتقال خون از سال 1392 تا کنون
  • کسب گواهینامه ایمنی مواد غذایی HACCP
  • کسب رتبه دوم کشوري و لوح تقدير در جشنواره ارتقاء زايمان طبيعي و انجام زايمان بی درد (اپيدورال)
دی ان ان