تست يوروديناميك (نوار مثانه)

مسئول فنی: آقای دکتر داود عابدی


مهم‌ترين تست سرپايي جهت بررسي عملکرد سیستم ادراري و نرمال یا غير نرمال بودن آن، خصوصاً در مثانه و مجاري ادراري می باشد. با اين تـست مي تـوان تشخيص افتراقي در موارد انسداد ادراري (تنگي مجرا،BPM ) و انواع بي اختياري هاي ادراري را به بهترين نحو انجام داد كه اين عمل به پـزشـك جهت درمان دقيق تر كمك به سزايي مي‌كند.
دستگاه يوروديناميك، دستگاهي كاملا تشخيصي است كه به طور وسيعي براي تشخيص بيماري هاي مربوط به قسمت زيرين سيستم ادراري (مانند بي اختياري ادراري) كاربرد دارد.


از شايع‌ترين مشكلات مثانه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

 • تكرر ادرار (Frequency): تكرر ادرار بيشتر از 7 بار در روز كه فاصله زماني آن كمتر از 2 ساعت باشد
 • ادرار شبانه (Nocturia) : بيدار شدن از خواب جهت دفع ادرار بيشتر از يك بار در طول شب
 • فوريت ادراري (Urgency): نياز ضروري به دفع ادرار
 • بي اختياري ادراري
 • بي اختياري ادراري توام با فوريت (Urge Incontinence) : نشت ادراري غيرقابل كنترل با احساس شديد نياز به دفع ادرار
 • بي اختياري ادراري توام با استـرس (Stress Incontinence) : ريزش ادرار با سرفه، عطسه و دويدن
 • شب ادراري  (Nocturnal Enuresis)
 • سوزش (Dysuria) : درد يا سوزش در موقع دفع ادرار
 • ادرار خوني (Hematuria) : دفع خون در ادرار
 • دفع شدن ادرار به سختي (Voiding Difficulty) : نياز به ‌زور زدن يا تامل در شروع ادرار
 • پـرولاپـس (Prolapse) : پرولاپس يا همان افتادگي كه مختص دختران است كه در صورت احساس يا مشاهده يا خروج توده‌اي از واژن به بيرون صورت مي پذيرد

 

دی ان ان