آزمایشگاه

مسئول فنی: آقای دکتر داود عزیزی

سوپروایزر آزمایشگاه :  آقای سعید احمدی 
تست‌های آزمایشگاهی ابزار ارزشمندی برای تشخیص بیماری، کنترل آن و پیگیری درمان هستند که به طور منظم توسط پزشک تجویز می‌شوند. هر تست، اطلاعات مهمی را از وضعیت بیمار در اختیار پزشک قرار می‌دهد و امکان تصمیم‌گیری صحیح را برای پزشک فراهم می‌کند. متخصصین فعال در این بخش که نمونه‌های آزمایشگاهی را از بیماران دریافت کرده و بررسی می‌کنند، کار خود را با دقت بسیار انجام می‌دهند زیرا هر نمونه، متعلق به یک بیمار است که ارائه نتایج دقیق آزمایش جهت تشخیص بیماری و درمان وی، اهمیت بسیار دارد.


آزمایشگاه بیمارستان قدس با در اختیار داشتن تجهیزات پیشرفته و بهره‌مندی از تکنولوژیست‌های کار آزموده، خدمات وسیعی را در زمینه انجام انواع آزمایش‌های تشخیصی و پاتولوژیک ارائه می‌دهد.

در این آزمایشگاه، چندین بخش تخصصی در نظر گرفته شده است که شامل موارد زیر هستند:

 

  • پاتولوژی
  • میکروب شناسی
  • سرولوژی و ایمونولوژی
  • بانک خون
  • بیوشیمی
  • هماتولوژی (خون شناسی)
  • هورمون شناسی

 

 

دی ان ان