بخش مراقبت ویژه قلبی - CCU

رئیس بخش: آقای دکتر هوشنگ بحرینی
سرپرستار بخش: خانم زهرا مشایخی


بیمارستان قدس دارای بخش مراقبت های ویژه قلبی کامل و مجهز است که در طبقه چهارم واقع شده است. این بخش بر اساس آخرین استانداردهای فیزیکی – تجهیزاتی طراحی شده است. بیماران از اورژانس، سایر بخش های بیمارستان و یا بعد از آنژیوگرافی، در این بخش بستری و ویزیت می شوند.


حضور پزشکان مجرب، مراقبت های مسئولانه و وجود تجهیزات پیشرفته و کارا از نکات ارزشمند این بخش می باشد.
این بخش با 8 تخت فعال CCU و 4 تخت Post CCU آماده ارائه خدمت به بیماران می باشد.

 

دی ان ان