دات نت نیوک
 
 
شنبه 27 بهمن 1397
اخبار و رویدادها
09

نمایشگاه عکس پاتولوژی ، با همت آقای دکتر علی و رهبری و آقای دکتر عزیزی ، در بیمارستان قدس اراک مورد بازدید پزشکان و پرسنل و همراهان بیماران قرار گرفت .

این نمایشگاه که از 4الی 19 آذرماه برپاگردیده و شامل 21 اثر عکاسی از نمونه های پاتولوژی بود که مورد استقبال پزشکان قرار گرفت .

نظر ها

oembxxfe
شنبه, 09 دی,1396 01:08 ب.ظ
1
quqowkyf
شنبه, 09 دی,1396 01:08 ب.ظ
1
yigyhotv
شنبه, 09 دی,1396 01:10 ب.ظ
1
yigyhotv
شنبه, 09 دی,1396 01:10 ب.ظ
1
bcwgaaxk
شنبه, 09 دی,1396 01:14 ب.ظ
1
bpldhrkg
شنبه, 09 دی,1396 01:14 ب.ظ
1
aqkktjcb
شنبه, 09 دی,1396 01:30 ب.ظ
1
hynyagxt
شنبه, 09 دی,1396 01:30 ب.ظ
1
astpkgmp
شنبه, 09 دی,1396 02:51 ب.ظ
1
pqwptjmt
شنبه, 09 دی,1396 02:51 ب.ظ
1
vbqaweqp
شنبه, 09 دی,1396 02:51 ب.ظ
1
xbpshnvm
شنبه, 09 دی,1396 02:51 ب.ظ
1
cprvjhmc
شنبه, 09 دی,1396 04:43 ب.ظ
1
cprvjhmc
شنبه, 09 دی,1396 04:44 ب.ظ
1
cprvjhmc
شنبه, 09 دی,1396 04:44 ب.ظ
1
cprvjhmc
شنبه, 09 دی,1396 04:44 ب.ظ
1
cuslebfc
شنبه, 09 دی,1396 04:46 ب.ظ
1
hdiybdhw
شنبه, 09 دی,1396 04:58 ب.ظ
1
eckbpwor
شنبه, 09 دی,1396 04:58 ب.ظ
1
iwvmaips
شنبه, 09 دی,1396 05:59 ب.ظ
1
mknlvelb
شنبه, 09 دی,1396 10:47 ب.ظ
1
yufslbag
شنبه, 09 دی,1396 10:47 ب.ظ
1
nwachxle
یکشنبه, 10 دی,1396 01:12 ب.ظ
1
ydmcwmhp
یکشنبه, 10 دی,1396 01:12 ب.ظ
1
alfupegi
یکشنبه, 10 دی,1396 01:14 ب.ظ
1
qknljtsh
یکشنبه, 10 دی,1396 01:14 ب.ظ
1
riukdcpo
یکشنبه, 10 دی,1396 01:16 ب.ظ
1
caisiqls
یکشنبه, 10 دی,1396 01:31 ب.ظ
1
vygfrchc
یکشنبه, 10 دی,1396 01:31 ب.ظ
1
hmbbvkqs
یکشنبه, 10 دی,1396 02:49 ب.ظ
1
jbwyexmg
یکشنبه, 10 دی,1396 08:14 ب.ظ
1
aywbcilq
دوشنبه, 11 دی,1396 10:19 ق.ظ
1
ixrljqga
دوشنبه, 11 دی,1396 10:21 ق.ظ
1
smlkcdhx
دوشنبه, 11 دی,1396 10:30 ق.ظ
1
pkymwsko
دوشنبه, 11 دی,1396 10:47 ق.ظ
1
kyrgckdm
دوشنبه, 11 دی,1396 11:37 ق.ظ
1
bvadqhpx
دوشنبه, 11 دی,1396 03:39 ب.ظ
1
bvywdxdw
ﺳﻪشنبه, 12 دی,1396 10:21 ق.ظ
1
wuwwecsa
ﺳﻪشنبه, 12 دی,1396 10:21 ق.ظ
1
kmhqpfeg
چهارشنبه, 13 دی,1396 09:11 ق.ظ
1
qdopeijt
چهارشنبه, 13 دی,1396 09:11 ق.ظ
1
yimhyivu
چهارشنبه, 13 دی,1396 09:13 ق.ظ
1
iarchkbk
چهارشنبه, 13 دی,1396 09:13 ق.ظ
1
ievbilxd
چهارشنبه, 13 دی,1396 09:13 ق.ظ
1
mbffgsfg
چهارشنبه, 13 دی,1396 09:13 ق.ظ
1
klnwwmtg
چهارشنبه, 13 دی,1396 09:17 ق.ظ
1
klnwwmtg
چهارشنبه, 13 دی,1396 09:28 ق.ظ
1
mtieexvh
چهارشنبه, 13 دی,1396 09:57 ق.ظ
1
rhpciqsp
چهارشنبه, 13 دی,1396 10:30 ق.ظ
1
ytqbfasu
چهارشنبه, 13 دی,1396 10:32 ق.ظ
1
yacowcnn
چهارشنبه, 13 دی,1396 10:37 ق.ظ
1
gbnjdwfy
چهارشنبه, 13 دی,1396 10:47 ق.ظ
1
igmauqwi
چهارشنبه, 13 دی,1396 10:47 ق.ظ
1
ffdatwia
چهارشنبه, 13 دی,1396 10:47 ق.ظ
1
bbmunvvp
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 10:08 ق.ظ
1
qqajbsau
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 10:08 ق.ظ
1
ijsgmaey
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 10:13 ق.ظ
1
axhacviy
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 10:13 ق.ظ
1
hqjmdxdw
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 10:42 ق.ظ
1
inokevws
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 10:42 ق.ظ
1
snauwbdv
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 11:23 ق.ظ
1
ysuidpdf
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 11:23 ق.ظ
1
eivwvlbj
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 11:28 ق.ظ
1
msdktpql
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 11:28 ق.ظ
1
rdfcemjw
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 11:42 ق.ظ
1
lsdapuqm
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 11:42 ق.ظ
1
fivdcrll
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 12:23 ب.ظ
1
bbkcxcnr
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 12:23 ب.ظ
1
gdettstp
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 12:23 ب.ظ
1
ruhwcoyd
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 12:23 ب.ظ
1
akvedjlq
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 12:23 ب.ظ
1
hehomnxi
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 12:23 ب.ظ
1
ecxodpjt
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 03:09 ب.ظ
1
ttroapau
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 03:09 ب.ظ
1
cfediqle
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 03:09 ب.ظ
1
ounsabeu
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 03:09 ب.ظ
1
nmggvdyb
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 03:09 ب.ظ
1
fivdcrll
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 03:09 ب.ظ
1
bshfgkos
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 03:09 ب.ظ
1
nnhbfdgh
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 03:09 ب.ظ
1
fivdcrll
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 03:09 ب.ظ
1
mcbomxhk
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 03:09 ب.ظ
1
ngyaeqnc
چهارشنبه, 20 دی,1396 10:56 ق.ظ
1
ewskraub
چهارشنبه, 20 دی,1396 10:58 ق.ظ
1
gkldejqv
چهارشنبه, 20 دی,1396 11:08 ق.ظ
1
otfqaeif
چهارشنبه, 20 دی,1396 11:27 ق.ظ
1
imfvawkj
یکشنبه, 24 دی,1396 11:06 ق.ظ
1
yjiursqt
یکشنبه, 24 دی,1396 11:06 ق.ظ
1
vbrdisvg
یکشنبه, 24 دی,1396 11:07 ق.ظ
1
eovcwxde
یکشنبه, 24 دی,1396 11:07 ق.ظ
1
mqgnbbvf
یکشنبه, 24 دی,1396 11:07 ق.ظ
1
mqgnbbvf
یکشنبه, 24 دی,1396 11:07 ق.ظ
1
mqgnbbvf
یکشنبه, 24 دی,1396 11:07 ق.ظ
1
mqgnbbvf
یکشنبه, 24 دی,1396 11:07 ق.ظ
1
mqgnbbvf
یکشنبه, 24 دی,1396 11:10 ق.ظ
1
hhihsfpb
یکشنبه, 24 دی,1396 11:21 ق.ظ
1
oyhyntyg
یکشنبه, 24 دی,1396 11:21 ق.ظ
1
dxkhctcb
یکشنبه, 24 دی,1396 11:28 ق.ظ
1
dxkhctcb
یکشنبه, 24 دی,1396 11:30 ق.ظ
1
dxkhctcb
یکشنبه, 24 دی,1396 11:30 ق.ظ
1
owokkqtj
یکشنبه, 24 دی,1396 11:39 ق.ظ
1
nafswcfa
یکشنبه, 24 دی,1396 12:36 ب.ظ
1
ehiatfar
یکشنبه, 24 دی,1396 05:32 ب.ظ
1
qlvghxfw
پنجشنبه, 28 دی,1396 03:15 ب.ظ
1
ctebkhrr
پنجشنبه, 28 دی,1396 03:15 ب.ظ
1
ctebkhrr
پنجشنبه, 28 دی,1396 03:17 ب.ظ
1
aydkqytt
پنجشنبه, 28 دی,1396 03:21 ب.ظ
1
tygqtvcy
پنجشنبه, 28 دی,1396 03:29 ب.ظ
1
oenimefu
پنجشنبه, 28 دی,1396 03:50 ب.ظ
1
lsqrpwek
پنجشنبه, 28 دی,1396 04:59 ب.ظ
1
sontsrro
جمعه, 29 دی,1396 12:07 ق.ظ
1
clsihtea
جمعه, 29 دی,1396 12:10 ق.ظ
1
jniwkciv
جمعه, 29 دی,1396 12:10 ق.ظ
1
twncjcfr
جمعه, 29 دی,1396 12:13 ق.ظ
1
gsjhvdjh
جمعه, 29 دی,1396 12:21 ق.ظ
1
lirvagbb
جمعه, 29 دی,1396 12:43 ق.ظ
1
gugbfgnp
جمعه, 29 دی,1396 01:56 ق.ظ
1
fpolnhxk
جمعه, 29 دی,1396 01:56 ق.ظ
1
tdxkqowo
جمعه, 29 دی,1396 10:04 ق.ظ
1
lnijhvnh
شنبه, 30 دی,1396 02:17 ب.ظ
1
igeesoxn
شنبه, 30 دی,1396 02:17 ب.ظ
1

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت

 
اراک – بيمارستان قدس
 5 - 32228061 - 086
32222796 - 086
ghodshospital@yahoo.com
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت منعلق به بیمارستان تخصصی قدس اراک می باشد