دات نت نیوک
 
 
شنبه 27 بهمن 1397
اخبار و رویدادها
22

نشست مطبوعاتی با حضور آقای دکتر ضرابی (مدیرعامل محترم شرکت فناوریبن یاخته رویان کشور) ریاست ، مدیریت بیمارستان و جمعی از رسانه های استان جهت بررسی وضعیت آخرین دستاوردهای کشور در حوزه سلول های بنیادی بندناف در اراک، در سالن جلسات بیمارستان قدس اراک در مورخه 1/8/96 برگزار گردید.

درابتدای جلسه از 7 نفر از پرسنل فعال بیمارستان قدس در بحث بانک خون بند ناف رویان تقدیر گردید و مباحثی از جمله وضعیت استان در زمینه امکانات و شرایط بهرمندی مردم استان از بانک خون بند ناف و ضرورت ایجاد هماهنگی های بیشتر در این زمینه مطرح گردید.

قبل از برگزاری نشست خبری،اقای دکتر ضرابی وهیات همراه از بخش های تالار زایمان و بخش اتاق عمل بازدید بعمل آوردند وضمن تقدیر وتشکر از بیمارستان قدس به جهت همکاری بسیار مطلوب با مرکز رویان استان مرکزی، این تعامل را از در الگوهای موفق در سطح کشور برشمردند.

دکتر مظفری(رئیس بیمارستان) اعلام نمودند جهت تشریک مساعی با مراجعینی که تمایل به نگهداری خون بند ناف نوزاد خود در بانک خون دارند در صورتحساب نهایی، تخفیف ویژه بیمارستان به شرح ذیل در نظر گرفته خواهد شد.:

مراجعین با بیمه تکمیلی : 25%

بدون بیمه تکمیلی:20%

زایمان طبیعی:20%

 زایمان سزارین :10%

نظر ها

wfoltopy
شنبه, 09 دی,1396 01:08 ب.ظ
1
yigyhotv
شنبه, 09 دی,1396 01:08 ب.ظ
1
yigyhotv
شنبه, 09 دی,1396 01:09 ب.ظ
1
yigyhotv
شنبه, 09 دی,1396 01:09 ب.ظ
1
snokwhyt
شنبه, 09 دی,1396 01:11 ب.ظ
1
sdoksnee
شنبه, 09 دی,1396 01:11 ب.ظ
1
ysgeghdx
شنبه, 09 دی,1396 01:19 ب.ظ
1
bpenbdog
شنبه, 09 دی,1396 02:02 ب.ظ
1
dtdyfvsd
شنبه, 09 دی,1396 04:43 ب.ظ
1
cprvjhmc
شنبه, 09 دی,1396 04:45 ب.ظ
1
wwvjgrgf
شنبه, 09 دی,1396 04:50 ب.ظ
1
mpcanksi
شنبه, 09 دی,1396 04:50 ب.ظ
1
pfkryxqu
شنبه, 09 دی,1396 05:14 ب.ظ
1
exhdvamm
شنبه, 09 دی,1396 05:14 ب.ظ
1
uinlgocp
شنبه, 09 دی,1396 05:14 ب.ظ
1
aruvqtrw
شنبه, 09 دی,1396 05:14 ب.ظ
1
xtgqiauc
شنبه, 09 دی,1396 07:14 ب.ظ
1
oqbimprq
یکشنبه, 10 دی,1396 04:04 ق.ظ
1
kxvtsccy
یکشنبه, 10 دی,1396 01:12 ب.ظ
1
dnprqvne
یکشنبه, 10 دی,1396 01:12 ب.ظ
1
ydmcwmhp
یکشنبه, 10 دی,1396 01:15 ب.ظ
1
ydmcwmhp
یکشنبه, 10 دی,1396 01:15 ب.ظ
1
bqsniubd
یکشنبه, 10 دی,1396 01:21 ب.ظ
1
snaonhhp
یکشنبه, 10 دی,1396 01:21 ب.ظ
1
aahorrax
یکشنبه, 10 دی,1396 01:21 ب.ظ
1
grwcdaea
یکشنبه, 10 دی,1396 01:21 ب.ظ
1
jkxdtcre
یکشنبه, 10 دی,1396 01:52 ب.ظ
1
lymblsuq
یکشنبه, 10 دی,1396 01:52 ب.ظ
1
tfgbmelq
یکشنبه, 10 دی,1396 04:17 ب.ظ
1
loqtiooe
یکشنبه, 10 دی,1396 04:17 ب.ظ
1
ivyenltg
یکشنبه, 10 دی,1396 04:17 ب.ظ
1
gqpwkwwl
یکشنبه, 10 دی,1396 04:17 ب.ظ
1
hyxcxdpw
دوشنبه, 11 دی,1396 10:19 ق.ظ
1
sypavhgj
دوشنبه, 11 دی,1396 10:21 ق.ظ
1
jckockoj
دوشنبه, 11 دی,1396 10:23 ق.ظ
1
liptcxxc
دوشنبه, 11 دی,1396 10:34 ق.ظ
1
fyjmgpnn
دوشنبه, 11 دی,1396 10:34 ق.ظ
1
nohducpn
دوشنبه, 11 دی,1396 10:34 ق.ظ
1
exdaxthx
دوشنبه, 11 دی,1396 10:34 ق.ظ
1
ibuohcdu
دوشنبه, 11 دی,1396 10:34 ق.ظ
1
itcfwsos
دوشنبه, 11 دی,1396 11:00 ق.ظ
1
gdxjqjmp
دوشنبه, 11 دی,1396 11:00 ق.ظ
1
iojpdhep
دوشنبه, 11 دی,1396 11:00 ق.ظ
1
pvxmgeyb
دوشنبه, 11 دی,1396 11:00 ق.ظ
1
pmbctuue
دوشنبه, 11 دی,1396 11:00 ق.ظ
1
divaiamv
دوشنبه, 11 دی,1396 12:43 ب.ظ
1
rmdpwifu
دوشنبه, 11 دی,1396 12:43 ب.ظ
1
fvkurpfu
دوشنبه, 11 دی,1396 12:43 ب.ظ
1
hvykpang
دوشنبه, 11 دی,1396 12:43 ب.ظ
1
rwhaqogh
دوشنبه, 11 دی,1396 08:23 ب.ظ
1
pqrafiey
دوشنبه, 11 دی,1396 08:23 ب.ظ
1
xfrmxrps
دوشنبه, 11 دی,1396 08:23 ب.ظ
1
uppalwnr
چهارشنبه, 13 دی,1396 09:11 ق.ظ
1
klnwwmtg
چهارشنبه, 13 دی,1396 09:11 ق.ظ
1
wmyykuws
چهارشنبه, 13 دی,1396 09:13 ق.ظ
1
omhldrhr
چهارشنبه, 13 دی,1396 09:23 ق.ظ
1
fxbqukty
چهارشنبه, 13 دی,1396 09:40 ق.ظ
1
myfqwkde
چهارشنبه, 13 دی,1396 10:31 ق.ظ
1
yoyylygf
چهارشنبه, 13 دی,1396 10:31 ق.ظ
1
tfrkpkxw
چهارشنبه, 13 دی,1396 10:33 ق.ظ
1
emqynsnj
چهارشنبه, 13 دی,1396 10:43 ق.ظ
1
qfervsve
چهارشنبه, 13 دی,1396 11:01 ق.ظ
1
okgeeqcb
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 10:08 ق.ظ
1
nenxdolm
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 10:08 ق.ظ
1
whrkrgag
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 10:13 ق.ظ
1
gbhmcamu
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 10:24 ق.ظ
1
rhunhvhq
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 10:24 ق.ظ
1
tqsrpioo
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 11:03 ق.ظ
1
rlrklbvx
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 11:03 ق.ظ
1
nlnayrbs
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 11:03 ق.ظ
1
oaowfdwb
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 11:03 ق.ظ
1
jqfevkkp
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 11:23 ق.ظ
1
wfcyaxne
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 11:28 ق.ظ
1
orvcfstm
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 11:28 ق.ظ
1
orvcfstm
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 11:37 ق.ظ
1
orvcfstm
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 11:37 ق.ظ
1
negjkowx
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 11:59 ق.ظ
1
mnnyxkpv
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 01:19 ب.ظ
1
sfujkpav
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 01:19 ب.ظ
1
wfnewxna
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 01:19 ب.ظ
1
abqrjoaj
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 01:19 ب.ظ
1
njildnwh
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 01:19 ب.ظ
1
soungqgq
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 01:19 ب.ظ
1
jqfevkkp
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 01:19 ب.ظ
1
jqfevkkp
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 01:19 ب.ظ
1
jqfevkkp
ﺳﻪشنبه, 19 دی,1396 01:19 ب.ظ
1
atfsmyas
چهارشنبه, 20 دی,1396 10:56 ق.ظ
1
armbbtro
چهارشنبه, 20 دی,1396 10:56 ق.ظ
1
armbbtro
چهارشنبه, 20 دی,1396 10:57 ق.ظ
1
armbbtro
چهارشنبه, 20 دی,1396 11:01 ق.ظ
1
armbbtro
چهارشنبه, 20 دی,1396 11:01 ق.ظ
1
armbbtro
چهارشنبه, 20 دی,1396 11:01 ق.ظ
1
armbbtro
چهارشنبه, 20 دی,1396 11:01 ق.ظ
1
ngyaeqnc
چهارشنبه, 20 دی,1396 11:13 ق.ظ
1
mqgnbbvf
یکشنبه, 24 دی,1396 11:06 ق.ظ
1
mqgnbbvf
یکشنبه, 24 دی,1396 11:07 ق.ظ
1
mqgnbbvf
یکشنبه, 24 دی,1396 11:07 ق.ظ
1
mcbxbmib
یکشنبه, 24 دی,1396 11:12 ق.ظ
1
wfvshulj
یکشنبه, 24 دی,1396 11:12 ق.ظ
1
ajyljkis
یکشنبه, 24 دی,1396 11:21 ق.ظ
1
ipybpsuv
یکشنبه, 24 دی,1396 11:21 ق.ظ
1
cmbqgavo
یکشنبه, 24 دی,1396 11:28 ق.ظ
1
dxkhctcb
یکشنبه, 24 دی,1396 11:29 ق.ظ
1
dxkhctcb
یکشنبه, 24 دی,1396 11:29 ق.ظ
1
hjpxhoop
یکشنبه, 24 دی,1396 11:34 ق.ظ
1
hqoldppr
یکشنبه, 24 دی,1396 11:34 ق.ظ
1
chvgarax
یکشنبه, 24 دی,1396 11:58 ق.ظ
1
xswawquk
یکشنبه, 24 دی,1396 11:58 ق.ظ
1
alnwbmni
یکشنبه, 24 دی,1396 02:08 ب.ظ
1
rsojlnct
پنجشنبه, 28 دی,1396 03:15 ب.ظ
1
noowmfxb
پنجشنبه, 28 دی,1396 03:19 ب.ظ
1
dmgmwmbq
پنجشنبه, 28 دی,1396 03:26 ب.ظ
1
xxgqqjmv
پنجشنبه, 28 دی,1396 03:40 ب.ظ
1
nqqsfgpc
پنجشنبه, 28 دی,1396 04:14 ب.ظ
1
lpskqprq
پنجشنبه, 28 دی,1396 08:00 ب.ظ
1
fgqpibiu
جمعه, 29 دی,1396 12:07 ق.ظ
1
sbchnhvg
جمعه, 29 دی,1396 12:11 ق.ظ
1
icbirful
جمعه, 29 دی,1396 12:18 ق.ظ
1
lapapeqe
جمعه, 29 دی,1396 12:18 ق.ظ
1
lapapeqe
جمعه, 29 دی,1396 12:33 ق.ظ
1
lapapeqe
جمعه, 29 دی,1396 12:33 ق.ظ
1
xaypyhyw
جمعه, 29 دی,1396 01:08 ق.ظ
1
hsoaowjc
جمعه, 29 دی,1396 04:56 ق.ظ
1
jdldrtls
جمعه, 29 دی,1396 05:58 ب.ظ
1

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت

 
اراک – بيمارستان قدس
 5 - 32228061 - 086
32222796 - 086
ghodshospital@yahoo.com
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت منعلق به بیمارستان تخصصی قدس اراک می باشد