دات نت نیوک
 
 
شنبه 27 بهمن 1397
راهنمای پذیرش

 مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده
•    برگه دستور بستري از پزشك معالج
•    دفترچه بيمه بيمار  
•    دو برگه كپي از صفحه اول دفترچه
•    معرفي نامه از بيمه تكميلي در صورت دو بيمه اي بودن

1-    جهت بستري، ارائه برگه دستور بستري صادر شده از طرف پزشك معالج ، الزامي مي باشد.
2-    جهت استفاده از بيمه تكميلي، همراه داشتن دفترچه و معرفي نامه از بيمه تكميلي مربوطه الزامي است.
3-    درصورت همراه نداشتن معرفي¬نامه بيمه تكميلي در زمان بستري بيمار، همراهان وي مي بايست تا قبل از زمان ترخيص، نسبت به ارائه آن اقدام نمايند در غير اينصورت هزينه ها بصورت آزاد محاسبه خواهد شد و مسئوليتي متوجه بيمارستان و واحد ترخيص نمي باشد.
4-    حضور بيمار در هنگام پذيرش الزامي است.
5-    هزينه اعلام شده از سوي واحد پذيرش، در هنگام بستري، به صورت تقريبي مي باشد و هزينه دقيق هنگام ترخيص محاسبه خواهد شد.
6-    با توجه به خصوصي بودن بيمارستان، اخذ سپرده اوليه از سوي واحد پذيرش، (در صورت نداشتن بيمه تكميلي يا بيماران فاقد بيمه) حداقل به ميزان نصف هزينه درمان، الزامي است.
7-    جهت شناسايي درست و صحيح بيمار براي انجام دقيق اقدامات درماني، در هنگام پذيرش، يك دستبند حاوي اطلاعات كلي بيمار (نام و نام خانوادگي، تاريخ تولد، نام پزشك معالج، بخش بستري و شماره پرونده بستری) به بيمار ارائه مي گردد كه لازم است بيمار تا پايان مدت بستري از اين دستبند محافظت نمايد، چرا كه شناسايي بيماران جهت انجام كليه اقدامات درماني، از طريق اطلاعات مندرج بر روي اين دستبند صورت مي پذيرد.

بيماران ترافيكي
1-    بيماران تصادفي، تنها درصورتيكه با هماهنگي ستاد هدايت و عدم وجود تخت خالي در بخش هاي ICU مراكز دولتي به بيمارستان قدس اعزام شده باشند، مورد تائيد دانشگاه بوده و تحت پوشش بيمه ترافيكي دولت مي باشند. در غير اينصورت كل هزينه ها به صورت شخصي محاسبه مي گردد و بيمار مكلف به پرداخت آن مي باشد.
2-    لازم به ذكر است درخصوص هزينه بيماران تصادفي كه حائز شرايط بند فوق باشند (بيماران ترافيكي تحت پوشش دولت)، دانشگاه تنها معادل تعرفه دولتي هزينه ها را پرداخت مي كند و پرداخت مابه¬التفاوت هزينه¬ها به عهده بيمار خواهد بود.
 با توجه به اينكه كليه هزينه هاي بيمارستان براساس تعرفه اعلام شده از سوي استانداري مركزي براي بخش خصوصي محاسبه مي گردد، خواهشمند است در صورت عدم تمكين مالي، نسبت به بستري بيمار خود، دقت كافي بعمل آوريد 
اراک – بيمارستان قدس
 5 - 32228061 - 086
32222796 - 086
ghodshospital@yahoo.com
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت منعلق به بیمارستان تخصصی قدس اراک می باشد