دات نت نیوک
 
 
شنبه 27 بهمن 1397
گواهی نامه
 ردیف  موضوع   لینک تصویر  
 1 گواهینامه اعتبار بخشی
دانلود
2 گواهینامه  ISO9001 در مدیریت کیفیت ISO9001
3 گواهینامه نظام رسیدگی به شکایات ISO10002  ISO10002
4  گواهینامه اعتبار بخشی CCU  اعتبار بخشی CCU
5  گواهینامه اعتبار بخشی ICU  اعتبار بخشی ICU
6  گواهینامه اعتبار بخشی NICU  اعتباربخشی NICU
 7  گواهینامه هموویژلانس  دانلود
8  گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت غذایی  دانلود
 
اراک – بيمارستان قدس
 5 - 32228061 - 086
32222796 - 086
ghodshospital@yahoo.com
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت منعلق به بیمارستان تخصصی قدس اراک می باشد