دات نت نیوک
 
 
شنبه 27 بهمن 1397
سیاست های اصلی و ذینفعان

 

 

سياست هاي كلان بيمارستان قدس اراک و ذینفعان

 

 

 

 

سیاست

ذینفعان

تبعیت از قوانین و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت / دانشگاه علوم پزشکی و معاونت های دانشگاه

کارکنان / پزشکان / بیماران / مراجعین

رعایت آئین نامه مالی معاملاتی در خرید کالا و خدمات

سازمان حسابرسی / امور مالی و حسابداری / تدارکات

/ مدیریت / ریاست / پیمانکاران

ارائه خدمات تشخیصی درمانی به کلیه مراجعین بیمارستان بدون توجه بهمسائل نژادی ، قومی، مذهبی و ملی

کارکنان / بیماران / مراجعین / همراهان

اجرای تعرفه مصوب هیات وزیران در دریافت هزینه خدمات ارائه شده

هیات وزیران/ تعزیرات / شرکات های بیمه پایه و تکمیلی / کارکنان / امور مالی/ بیماران / مراجعین

توجه به تعهدات اجتماعی و محیط زیست

کارکنان / بیماران / مراجعین / جامعه / معاونت بهداشتی دانشگاه

سازمان محیط زیست

ایجاد شرایط یکسان برای تمامی سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی جهت عقد قرارداد با بیمارستان

سازمان های بیمه گر پایه / سازمان های بیمه گر تکمیلی

بیماران / مراجعین / کارکنان

رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای و رعایت منشور حقوق بیمار

کارکنان / پزشکان / بیماران / مراجعین / نهادهای حمایتی

سازمان پزشکی قانونی / سازمان نظام پزشکی

توانمندسازی کارکنان، بیماران و مراجعین در حفظ و ارتقاء سلامت

خود و جامعه

کارکنان / بیماران / همراهان / مراجعین / جامعه /

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

تنظیم و اجرای برنامه های آنکالی پزشکان جهت رسیدگی به موقع به بیماران نیازمند مراقبت و درمان

پزشکان / کارکنان / بیماران / مراجعین

اجرای اصول ایمنی بیمار در ارائه کلیه خدمات درمانی و مراقبتی

و استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی

کارکنان / پزشکان / بیماران / مراجعین

اجرای نظام ارتقاء سلامت مادر و نوزاد برای کلیه

مادران مراجعه کننده به بیمارستان

مادران باردار / نوزادان / کارکنان / پزشکان /

دفتر مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی

اداره بیمارستان براساس طرح خودگردانی از محل درآمد اختصاصی

کارکنان / پزشکان / هیات مدیره/ بنياد مستضعفان

پرداخت مطالبات پزشکان با حداکثر 3 ماه تاخیر

پزشکان / امور مالی / بيماران / مراجعين

اجراي نظام ترويج تغذيه با شير مادر

پزشکان/ پرسنل درماني / مادران / همراهان / نوزادان شيرخوار

اجرای استانداردهای بیمارستان دوستدار مادر

مادران باردار / نوزادان / کارکنان / پزشکان /

دفتر مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی

اجرای دستورالعمل ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی

و پسماندهای وابسته

کارکنان / بیماران / مراجعین / محیط زیست /

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

اجرای نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی

کارکنان / پزشکان / بیماران / مراجعین / همراهان

برقراری ارتباط متقابل با دیگر مراکزدرمانی

کارکنان / پزشکان / بیمارستان ها / دی کلینیک ها / درمانگاه ها / سازمان انتقال خون / هلال احمر

اجرای آئین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه

کارکنان / پزشکان / بیماران / همراهان / مراجعین /

دانشگاه علوم پزشکی / معاونت بهداشتی

اجرای استانداردهای بیمارستان دوستدار ارتقاء سلامت

بیماران / مراجعین / کارکنان / پزشکان / آموزش

اجرای دستورالعمل های مربوط به مراقبت های مدیریت شده

بیماران / مراجعین / کارکنان / پزشکان / داروخانه /

دانشگاه علوم پزشکی

استفاده از پتانسیل بخش خصوصی جهت اقدامات

پاراکلینیکی و تشخیصی

بیماران / مراجعین / کارکنان / پزشکان / واحدهای پاراکلینکی

مطب های خصوصی / سایر مراکز درمانی و بیمارستانی

اجرای نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه

کودکان 59-1 ماهه / مراجعین / کارکنان / پزشکان

دانشگاه علوم پزشکی / معاونت درمان دانشگاه

اجرای نظام مراقبت مرگ پری ناتال

نوزادان / مراجعین / کارکنان / پزشکان

دانشگاه علوم پزشکی / معاونت درمان دانشگاه

مصرف بهینه سوخت و انرژی

شرکت توزیع برق منطقه ای / شرکت آب و فاضلاب / شرکت گاز /

شرکت مخابرات / شهرداری / کارکنان/ بیماران / مراجعین / پزشکان

جلب حمایت و مشارکت نهادهای تاثیرگذار و سیاست گذار

بیماران/ مراجعین/ کارکنان/ دانشگاه علوم پزشکی / استانداردی / فرمانداري/ شهرداری / نیروی انتظامی/ امام جمعه/ موسسات بیمه / بانک­ها و موسسات اعتباری / مراکز آموزشی/ شرکت های مشاوره / بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی / انجمن های غیردولتی در حوزه سلامت /ارباب جراید، رسانه ها و صدا و سیما

حمایت از تولیدات داخلی تا حد امکان

توليدکنندگان و فروشندگان کالاهای مورد نیاز بیمارستان (شرکت های تجهیزات پزشکی، تاسیساتی، ملزومات و ...) / کارکنان / بیماران / مراجعین

خرید دارو از طریق نظام دارویی و فارماکوپه دارویی بیمارستان

کارکنان / بیماران / مراجعین / پزشکان / داروخانه

به روز رسانی تجهیزات پزشکی از محل درآمد اختصاصی بیمارستان

بیماران / مراجعین / کارکنان / پزشکان

 

 
اراک – بيمارستان قدس
 5 - 32228061 - 086
32222796 - 086
ghodshospital@yahoo.com
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت منعلق به بیمارستان تخصصی قدس اراک می باشد