دات نت نیوک
 
 
شنبه 27 بهمن 1397
بخشهاي غیر درمانی

بخشهاي غیر درمانی:

مدیریت اطلاعات سلامت شامل: بایگانی مدارک پزشکی،آمار، پذیرش
 امورمالی شامل: حسابداری، صندوق،انبار، اسناد پزشکی، ترخیص
اموراداري -  تغذیه - بهبود كيفيت -فني مهندسي شامل: تجهيزات پزشكي، كامپيوتر - تاسیسات - رختشويخانه - بهداشت محيط - بهداشت حرفه اي - خدمات - تدارکات  - دبیرخانه- امور قراردادها- روابط عمومی- انتظامات
 
اراک – بيمارستان قدس
 5 - 32228061 - 086
32222796 - 086
ghodshospital@yahoo.com
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت منعلق به بیمارستان تخصصی قدس اراک می باشد