دات نت نیوک
 
 
شنبه 27 بهمن 1397
بخشهای درمانی

معرفی بخشهای درمانی بیمارستان قدس اراک

ردیف

نام بخش

رئیس بخش

سرپرستار بخش

تعداد تخت های فعال

تعداد پرسنل

1.

اورژانس

دکتر مسعود اسدی

مریم منصوری

6 تخت- 1 تخت اتاق عمل سرپایی

پرسنل درمانی(16نفر)

کمک بهیار در هر شیفت(یک نفر)

خدمات در شیفت صبح (یک نفر خانم و یک نفر آقا ) و در سایر شیفتها (یک نفر)

2.

داخلی

دکتر بهنام لولوئی

فاطمه کریمی فرد

17

پرسنل درمانی(14 نفر)

کمک بهیار در هر شیفت(2نفر)

خدمات در هر شیفت(2نفر)

3.

خصوصی

دکتر شمسی احسانی

شیرین مشهدی

10

پرسنل درمانی(11 نفر)

کمک بهیار خانم در هر شیفت(1 نفر) و کمک بهيار اقا مشترک با بخش داخلي(4 نفر)

خدمات اقا و خانم ثابت(2 نفر) و مشترک با بخش هاي ديگر در شیفت هاي عصر و شب(6 نفر)

4.

اتاق عمل

دکتر محمد حسن مظفری

مریم پناهنده

8

کارشناس اتاق عمل(18 نفر)

کارشناس بیهوشی(10 نفر)

خدمات(4 نفر)

5.

جراحی مردان

دکتر محمود امینی

فهمیه دوستی

23

12 نفر درمانی

1 نفر کمک بهیار در هر شیفت

2 خدمات در هر شیفت

6.

ICU

دکتر ناصر کوخایی

اکرم میرمحمودی

17

پرسنل درمان(22نفر)

کمک بهیار(8نفر)

خدمات در هر شیفت (2نفر)

7.

بلوک زایمان

دکتر ابوالقاسم ربیع

مریم شاملو

3 تخت زایمان-6 لیبر

- پرسنل درمانی(15 نفر)

- کمک بهیار در هر شیفت (4 نفر)

- خدمات در هر شیفت(4 نفر)

8.

جراحی زنان

دکتر صدیقه شفیقی

الهام خانبلوکی

21

- پرسنل درمانی(17 نفر)

- کمک بهیار در هر شیفت(یک نفر)

- خدمات (یک نفر)

9.

زنان وزایمان

دکتر پریوش پرهیزگار

اکرم علی محمدی

25

- پرسنل درمانی(18 نفر)

- کمک بهیار در شیفت صبح(2نفر)در شیفت های دیگر (یک نفر)

- خدمات در شیفت صبح(2نفر)در شیفت های دیگر(یک نفر)

10.

نوزادان

دکتر غلامعلی فتاحی بیات

سپیده محمدی

4

- پرسنل درمانی(13 نفر)

- کمک بهیار در هر شیفت(1نفر)

- خدمات در هرشیفت (2نفر)

11.

ارتوپدی

دکتر محسن دالوندی

سحر سیف الدین

29

- پرسنل درمانی(18 نفر)

- کمک بهیار خانم در هر شیفت (8 نفر)

- خدمات خانم و آقا در هر شیفت(2 نفر)

12.

VIP

دکتر مهرالسادات عرشی

عصمت صادقی نسب

7

- پرسنل درمانی(5 نفر)

- کمک بهیار خانم در هر شیفت (1 نفر)

- خدمات خانم و آقا در هر شیفت(2 نفر)

13.

سنگ شکن

دکتر داود عابدی

افشین شمس الهی

 1

- تكنسين سنگ شكن 2 نفر

- - تكنسين بيهوشي 2نفر

- - منشي يك نفر

14.

قلب وریه

دکتر مهدی بختیار

معصومه عبدالملکی

10

- پرسنل در مانی(10 نفر)

- کمک بهیار در هر شیفت(2 نفر)

- خدمات در هر شیفت(2نفر)

15.

آنژیوگرافی وجراحی قلب باز

دکتر رضا شاه میرزایی

مریم چگینی

7 تخت ریکاوری

- کادر درمان(12 نفر)

- نیروی خدمات خانم(3نفر)و نیروی خدمات آقا(2 نفر)

- منشی(3 نفر)

16.

CCU وPOSTCCU

دکتر هوشنگ بحرینی

زهرا مشایخی

4pccu

- پرسنل درمانی(14نفر)

- کمک بهیار درهر شیفت(2نفر)

- خدمات در هر شیفت(2 نفر)

 

 
اراک – بيمارستان قدس
 5 - 32228061 - 086
32222796 - 086
ghodshospital@yahoo.com
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت منعلق به بیمارستان تخصصی قدس اراک می باشد