دات نت نیوک
 
 
شنبه 27 بهمن 1397
بخشهای فعال بیمارستان

 بخش هاي درماني بيمارستان:

 اورژانس– اتاق عمل – خصوصي – داخلي - ICU – ارتوپدي -  تالار زايمان - زنان و زايمان – نوزادان و NICU - جراحي زنان -  جراحي مردان – VIP -  انكولوژي – CCU – Post CCU– آنژيوگرافي و جراحی قلب


بخشهاي غیر درمانی:
آمار و بایگانی مدارك پزشکی -  امورمالی شامل: حسابداری، پذیرش، صندوق، ترخیص، درآمد و انبار – اموراداري – تغذیه -  بهبود كيفيت (حاكميت باليني/ اعتباربخشی)-  فني مهندسي شامل: تجهيزات پزشكي، IT - ساختمان و تاسیسات -  رختشويخانه -  بهداشت محيط - بهداشت حرفه اي – خدمات – تدارکات


بخش هاي پاراكلينيكي:
آزمايشگاه  -  راديولوژي -   داروخانه -   فيزيوتراپي -   شنوايي سنجي -  واكسيناسيون
 
اراک – بيمارستان قدس
 5 - 32228061 - 086
32222796 - 086
ghodshospital@yahoo.com
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت منعلق به بیمارستان تخصصی قدس اراک می باشد